Zapisy na akcje Idea Bank S.A.

W dniach 23 - 30 marca 2015 roku w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje Idea Bank S.A. od Inwestorów Indywidualnych.

Informacje o Idea Bank S.A.

Idea Bank S.A. jest, jak podkreślono w prospekcie emisyjnym, dynamicznie rozwijającym się bankiem, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, małe przedsiębiorstwa i zamożni przedsiębiorcy są głównymi kredytobiorcami Grupy, zaś klienci detaliczni stanowią głównych posiadaczy jej lokat terminowych. Struktura klientów banku jest zdywersyfikowana i obejmuje szereg branż z dominującym udziałem branży handlu hurtowego i detalicznego. Elastyczną, wielokanałową sieć sprzedaży Emitenta na dzień 31.12.2014 r. tworzy ponad 200 placówek w całej Polsce: 71 placówek Idea Banku, 63 biur Tax Care, 43 placówek Idea Expert, 10 placówek Idea Leasing i 13 placówek Idea Leasing & Fleet.

Zapoznaj się z:

Kalendarium oferty publicznej:

  • 19 marca 2015 r. - publikacja Prospektu Emisyjnego oraz Ceny Maksymalnej,
  • 23 - 30 marca 2015 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych,
  • 1 kwietnia 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych i liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów,
  • 8 kwietnia 2015 r.  lub w zbliżonym terminie ustalonym z GPW - przydział Akcji Oferowanych oraz zapisanie praw do akcji nowej emisji (PNE) na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych,
  • 16 kwietnia 2015 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Oferta specjalna dla nowych Klientów

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach
23 - 30 marca 2015
roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Idea Bank S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w komunikacie).

Zapis na akcje Idea Bank S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje Idea Bank S.A.,
  • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
  • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
  • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Idea Bank S.A. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 roku i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (http://www.ideabank.pl/) oraz Oferującego (http://www.mercuriusdm.pl/).

Prospekt wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Przedstawione informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług. Realizacja usług przez CDM Pekao S.A. związana jest z ryzykiem inwestycyjnym szczegółowo określonym na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)