Oferta publiczna obligacji serii PPL spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

W dniach 14-30 listopada 2016 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy na Obligacje serii PPL spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Informujemy, że istnieje możliwość przedterminowego zakończenia przyjmowania zapisów w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 350.000 Obligacji serii PPL.

Informacje podstawowe o Spółce oraz warunkach emisji obligacji serii PPL Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak podano w Prospekcie Emisyjny, jest spółką zależną od Granbero Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol na Cyprze, będącej spółką holdingową odpowiedzialną za działalność Grupy Ghelamco w Polsce.

Wpływy z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Terminy związane z ofertą obligacji serii PPL:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 listopada 2016
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 30 listopada 2016*
 • Przewidywany termin przydziału: 1 grudnia 2016
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 2 grudnia 2016
 • Przewidywany Dzień Emisji: 9 grudnia 2016
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 15 grudnia 2016

* istnieje możliwość przedterminowego zakończenia przyjmowania zapisów w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów.

Informacje o ofercie Obligacji serii PPL:

 • Oprocentowanie: zmienne WIBOR6M + 4,0%
 • Liczba oferowanych Obligacji serii PPL: 350.000
 • Minimalna wielkość zapisu: 1 obligacja
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100 PLN
 • Cena Emisyjna Obligacji serii PPL jest zmienna i uzależniona od dnia złożenia zapisu
 • Gwarant: Granbero Holdings Limited
 • CDM Pekao nie pobiera prowizji od zapisów na obligacje serii PPL 

Zapis na Obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o. możesz złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao w 2016 i 2017 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 14-30 listopada 2016 roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Obligacje spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. w ramach oferty publicznej (szczegóły w komunikacie).

Jak złożyć zapis?

button_otworzrachunek

 
                           

button_logowanieCDM24

 

Zastrzeżenia prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)