Oferta publiczna obligacji Ghelamco Invest serii PPH

W dniach 22 czerwca - 5 lipca 2016 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy na Obligacje serii PPH spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Informujemy, że istnieje możliwość przedterminowego zakończenia przyjmowania zapisów w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 300.000 Obligacji serii PPH.

Informacje podstawowe o Spółce oraz warunkach emisji serii PPH Obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak podano w Prospekcie Emisyjny, jest spółką zależną od Granbero Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol na Cyprze, będącej spółką holdingową odpowiedzialną za działalność Grupy Ghelamco Polsce (łącznie aktywa w Polsce przekraczają 4,9 mld zł). Granbero Holdings Limited, która wraz z Podmiotami Zależnymi (spółkami prawa polskiego, w tym Ghelamco Invest) tworzy Grupę Gwaranta, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i podlega bezpośrednio Ghelamco Group Comm. VA, spółce prawa belgijskiego, stojącej na czele holdingu inwestycyjnego działającej jako inwestor i deweloper.

Wpływy z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Terminy związane z ofertą Obligacji serii PPH:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 czerwca 2016 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 5 lipca 2016 r.*
 • Przewidywany termin przydziału: 6 lipca 2016 r.
 • Przewidywany Dzień Emisji: 14 lipca 2016 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 7 lipca 2016 r.
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 22 lipca 2016 r.

* istnieje możliwość przedterminowego zakończenia przyjmowania zapisów w przypadku wystąpnienia Dnia Przekroczenia Zapisów.

Informacje o ofercie Obligacji serii PPH:

 • Oprocentowanie: zmienne WIBOR6M + 4,0%
 • Minimalna wielkość zapisu: 1 Obligacja
 • Liczba oferowanych Obligacji serii PPH: 300.000
 • Cena Emisyjna Obligacji serii PPH jest zmienna i uzależniona od dnia złożenia zapisu
 • Gwarant: Granbero Holdings Limited.
 • CDM Pekao nie pobiera prowizji od zapisów na Obligacje Oferowane serii PPH. 

Zapis na Obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o. możesz złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez System CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • poprzez System CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2016 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 22 czerwca - 5 lipca 2016 roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Obligacje spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. w ramach oferty publicznej (szczegóły w komunikacie).

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao?

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM 

Jak złożyć zapis?

jak kupićlogowanie

Zastrzeżenie prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)