Oferta publiczna obligacji Ghelamco Invest serii PPC

W dniach 16 - 23 czerwca 2015 roku w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy na Obligacje spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Informujemy, że istnieje możliwość przedterminowego zakończenia sprzedaży w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 300.000 Obligacji serii PPC.

Informacje podstawowe o Spółce i emisji serii PPC Obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak podano w Prospekcie Emisyjnym, jest spółką zależną od Granbero Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol na Cyprze, będącej spółką holdingową odpowiedzialną za działalność Grupy Ghelamco w Polsce (łączne aktywa w Polsce przekraczają 3,7 mld zł). Granbero Holdings Limited, która wraz z Podmiotami Zależnymi (spółkami prawa polskiego, w tym Ghelamco Invest) tworzy Grupę Gwaranta,  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i podlega bezpośrednio Ghelamco Group Comm. VA, spółce prawa belgijskiego stojącej na czele holdingu inwestycyjnodeweloperskiego Grupy Ghelamco, działającego jako inwestor i deweloper na rynku nieruchomości.

Środki pozyskane z emisji serii PPC do kwoty 30 mln zł zostaną wykorzystane na sfinansowanie i refinansowanie wydatków z realizacją projektów nieruchomości przez Spółki Projektowe Grupy Ghelamco w Polsce.

Terminy związane z ofertą Obligacji serii PPC

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 16 czerwca 2015 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 23 czerwca 2015 r. 
 •  Przewidywany termin przydziału: 24 czerwca 2015 r.
 • Przewidywany Dzień Emisji: 30 czerwca 2015 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 30 czerwca 2015 r.
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 10 lipca 2015 r.

Informacje o ofercie Obligacji serii PPC

 • Oprocentowanie: zmienne WIBOR6M + 4,0%

 • Minimalna wielkość zapisu: 1 Obligacja
 • Liczba oferowanych Obligacji danej serii: 300.000
 • Cena Emisyjna za 1 Obligację jest zmienna i uzależniona od dnia złożenia zapisu
 • Gwarant: Granbero Holdings Limited.
 • Nie jest pobierana prowizja od zapisu na Obligacje Oferowane serii PPC.

Zapis na Obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o. możesz złożyć w CDM Pekao:

Zapoznaj się z:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 16 - 23 czerwca 2015 roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Obligacje spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego  zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie http://ghelamco.com/site/w/investor-relations-poland/1/index.html.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)