Zapisy na akcje ENERGA S.A.

W dniach  19  listopada - 2 grudnia  2013 (do godziny 17:00) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki ENERGA S.A.

Informacje o Spółce

ENERGA S.A. jest duża spółką, zajmującą się produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej w kraju. Firma dostarcza energię elektryczną na obszarze ¼ powierzchni Polski (północna i środkowa część kraju). Z jej usług korzysta łącznie ponad 2,9 mln odbiorców. Spółka eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej 16,8 proc. udział w rynku.

Program inwestycyjny spółki na lata 2013-2021 obliczany jest łącznie na ponad 12 mld zł. Jako pierwsza w Polsce spółka wdraża na szeroką skalę program instalacji „inteligentnych liczników" (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (Smart Grid).  Programy te zapewnią klientom większą kontrolę i wpływ na zużycie energii oraz umożliwią przyłączanie rozproszonych źródeł wytwarzania energii.

Zasady składania zapisów

 • Inwestor w transzy Inwestorów Indywidualnych ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane o wartości maksymalnie 30 000 PLN, a w transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych również ma prawo złożyć tylko jeden zapis o wartości maksymalnie 120000 PLN. W przypadku złożenia przez Inwestora więcej niż jednego zapisu w danej transzy zostanie uwzględniony tylko jeden zapis - na największą liczbę Akcji Oferowanych.
 • Liczba Akcji Oferowanych na którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnegow transzy Inwestorów Indywidualnych nie może być mniejsza niż 1 Akcja Oferowana ani większa niż 1 500 Akcji Oferowanych natomiast w transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych nie może być większa niż 6000 Akcji Oferowanych.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny(z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie).
 • Inwestor w chwili składania zapisu, musi zapewnić na rachunku inwestycyjnymśrodki na pokrycie zapisu.
 • Cena Maksymalna, po której składane są zapisy przez Inwestorów Indywidualnych wynosi
  20 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie rachunku w CDM Pekao
 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 19 listopada - 2 grudnia otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spólki ENERGA S.A.
 • Oferta specjalna:  -50% na Fundusze - zdeponuj akcje ENERGA S.A. na swoim rachunku w CDM Pekao, a my obniżymy o 50% opłatę dystrybucyjną za zakup jednostek uczestnictwa Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Otwartych dostępnych w ofercie CDM. Promocja trwa do 31 stycznia 2014. W momencie zakupu jednostek FIO należy mieć aktywny rachunek Inwestycyjny w CDM Pekao.

  O szczegóły zapytaj Doradcę w Punkcie Obsługi Klientów CDM Pekao.

Zapis na akcje ENERGA S.A. możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 18 listopada 2013- Publikacja Prospektu
 • 19 listopada 2013- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (na zasadach określonych w Prospekcie)
 • 2 grudnia 2013 (do godziny 17:00)- Zakończenie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych, o ile nie zakończy się wcześniej na zasadach opisanych w Prospekcie
 • 2 grudnia 2013 (do godziny 23:59)- Zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 3 grudnia 2013- Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 6 grudnia 2013 -Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych
 • 9 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie -Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty Przydział Akcji Oferowanych
 • 11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie- Pierwszy dzień notowania Akcji serii AA na GPW

Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt dostał opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Terminy pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w tym materiale mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)