Zapisy na akcje Capital Park S.A.

W dniach  21 - 27 listopada 2013 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Capital Park S.A.

Informacje o Spółce

Capital Park  jest doświadczonym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, zajmującym się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi. Grupa jest inwestorem oportunistycznym, którego podstawowym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych.

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie rachunku w CDM Pekao
 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 21 - 27 listopada otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spólki Capital Park S.A.

Zapis na akcje Capital Park S.A. możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 21-27 listopada 2013 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 21-28 listopada 2013 (do godz. 16:00) - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 28 listopada 2013 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach
 • 4 grudnia 2013 - Planowana data przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych poprzez system informatyczny GPW oraz zwrot nadpłat
 • 4 grudnia 2013 - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
 • 13 grudnia 2013 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW. 

Oferującym jest DI BRE Banku.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Capital Park S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 listopada 2013 roku („Prospekt Emisyjny”), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.capitalpark.pl oraz Oferującego (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.): www.dibre.pl. Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)