Zapisy na akcje BRASTER S.A.

W dniach  6 - 13 maja 2015 r. w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje spółki BRASTER S.A.

Informacje o Spółce

Spółka została utworzona w 2008 r. przez grupę polskich naukowców jako spółka celowa do przeprowadzenia badań przemysłowych. Celem badań było opracowanie technologii masowej produkcji ciekłokrystalicznych matryc termograficznych przy wykorzystaniu technologii ciągłego filmu ciekłokrystalicznego i przygotowanie do seryjnej produkcji unikalnego w skali światowej, medycznego testera termograficznego (obrazowanie różnic temperatur), przeznaczonego do wczesnego wykrywania patologii piersi.

Przewagi konkurencyjne:

 • Innowacyjna technologia chroniona patentami,
 • Przydatność urządzenia potwierdzona badaniami klinicznymi,
 • Komplementarność w stosunku do standardowego postępowania diagnostycznego,
 • Możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów,
 • Działalność na dynamicznie rozwijającym się rynku telemedycyny,
 • Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra menedżerska.

Celami strategicznymi Spółki są:

 • uzyskanie statusu globalnego lidera w dostarczaniu usług wykorzystujących Tester do wykrywania patologii o charakterze nowotworowym w obrębie gruczołu piersiowego przy wykorzystaniu technologii ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej,
 • ocalenie zdrowia i życia wielu tysięcy kobiet poprzez rozpowszechnienie na całym świecie badań z wykorzystaniem ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej,
 • rozpoczęcie sprzedaży Testera: Polska w II połowie 2016 r., we wszystkich znaczących krajach świata do 2019 r.,
 • osiągnięcie poziomu generowanych przepływów gotówkowych pozwalających na coroczne wypłacanie dywidend w ciągu 3 lat od rozpoczęcia sprzedaży.

Powyższe informacje pochodzą z Prospektu Emisyjnego Spółki.

Zapoznaj się z:

Harmonogram oferty:

 • Okres składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych: od 6 maja 2015 r. do 13 maja 2015 r.
 • Proces budowy księgi popytu od 6 maja 2015 r. do 14 maja 2015 r.
 • Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych: 14 maja 2015 r.
 • Okres składania zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych: od 15 maja 2015 r. do 19 maja 2015 r.
 • Planowany przydział akcji Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem GPW: 20 maja 2015 r.
 • Data przydziału/Zamknięcie Oferty: 20 maja 2015 r.

Zapis na akcje BRASTER S.A.:

Oferta specjalna:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 6 - 13 maja 2015 roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki BRASTER S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w komunikacie).

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis?

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki BRASTER S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://braster.eu/), (ii) IPOPEMA Securities S.A (www.ipopemasecurities.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie www.cdmpekao.com.pl.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)