Zapisy na akcje Banku Ochrony Środowiska S.A.

W dniach od 12 do 19 kwietnia 2012 (ostatniego dnia do godziny 17:00)  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Bank Ochrony Środowiska SA


Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

 • Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 PLN każda. Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Akcje oferowane są w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W Transzy Inwestorów Detalicznych oferowanych jest nie więcej niż 1.000.000 akcji.
 • Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz po zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. online
i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.
Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem uniwersalnym założonym w 1990 roku. Bank prowadzi działalność od 1991 roku i specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych z pełną, uniwersalną ofertą produktową.
Bank odgrywa wiodącą rolę w polskim systemie finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz prowadzi ścisłą współpracę w zakresie redystrybucji środków przekazywanych przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Średni udział Banku w zakresie kredytowania w Polsce związanego z inwestycjami w sektorze ochrony środowiska w latach 2001-2010 wynosił ok. 50%.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 11 kwietnia 2012 - ustalenie Ceny Maksymalnej w wysokości 45 PLN
 • 12-19 kwietnia 2012 - budowanie księgi popytu na akcje oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 12-19 kwietnia 2012 - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych (w dniu 19 kwietnia 2012 r. zapisy będą przyjmowane wyłącznie do godziny 17.00)
 • do 20 kwietnia 2012 - ustalenie Ceny Oferty, zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Gwarantowanie Oferty, wstępna alokacja akcji oferowanych inwestorom uprawnionym do złożenia zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
 • do 21 kwietnia 2012 - publikacja Ceny Oferty oraz informacji o liczbie akcji oferowanych, w tym liczbie tych akcji oferowanych w poszczególnych transzach
 • 23-25 kwietnia 2012 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 26 kwietnia 2012 - przydział akcji oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przydział akcji oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, ewentualne zapisy składane przez Gwaranta Oferty w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty
 • do 2 maja 2012 - rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych za pośrednictwem systemu informatycznego GPW
 • 4 maja 2012 - planowany pierwszy dzień notowania PDA na GPW

Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Sprawdź raport o Spółce >

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A

Jak złożyć zapis?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)