Zapisy na akcje AviaAM Leasing AB

W dniach 7 -13  czerwca 2013  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki AviaAM Leasing AB.

 • Cena Maksymalna jednej akcji wynosi 16,00 zł.
 • Cena akcji w ofercie zostanie ustalona i ogłoszona nie później niż 14.06.2013
 • Minimalna wielkość zapisu - 1 Akcja.
 • Maksymalna wielkość zapisu - nie więcej niż 14.181.716 Akcji.

AviaAM Leasing AB jest międzynarodową zintegrowaną Grupą, zajmującą się nabywaniem, leasingiem i handlem samolotami komercyjnymi. Grupa skupia swą działalność na rynku samolotów używanych, w tym w szczególności maszyn liczących co najmniej 10 lat. Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim nabywanie samolotów komercyjnych, a następnie ich leasing liniom lotniczym na całym świecie w celu osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu z kapitału. Samoloty udostępniane są liniom lotniczym w leasingu operacyjnym („dry lease"), w ramach którego wszelkie koszty operacyjne w okresie trwania umowy, w tym koszty utrzymania, ubezpieczeń i podatków, ponosi leasingobiorca.

Grupa działa głównie na rynkach wschodzących, takich jak Rosja i kraje WNP, które charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu rynku leasingu samolotów oraz dynamicznym rozwojem infrastruktury lotniczej, a także poszukuje możliwości biznesowych na całym świecie.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 7  - 13 czerwca 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spółki AviaAM Leasing A.
 • Stała stawka prowizji od przyjętych zapisów w wysokości 0,375%, nie mniej niż 5,90 zł.

Zapis na akcje możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 7 - 13 czerwca 2013 r. (do godz. 17.00 czasu warszawskiego) - Okres Subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

 • Nie później niż 14 czerwca 2013  - Ustalenie i ogłoszenie Ceny Akcji w Ofercie i wstępny przydział Akcji Oferowanych
 • 18 czerwca 2013 - Ustalenie i ogłoszenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym („Data Przydziału").
 • 25 czerwca 2013 lub w zbliżonym terminie - Wydanie Akcji Oferowanych inwestorom i zamknięcie Oferty („Data Rozliczenia").
 • 28 czerwca 2013 lub w zbliżonym terminie - Rozpoczęcie obrotu na GPW („Data Wprowadzenia do Obrotu").

 Zapoznaj się z:

Oferującym jest ING Securities S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)