Zapisy na akcje ARCHICOM S.A.

W dniach 2-9 marca 2016 roku w CDM Pekao są przyjmowane zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki ARCHICOM S.A.

Informacje podstawowe o spółce ARCHICOM S.A.

Działalność Grupy Emitenta skoncentrowana jest obecnie na terenie Wrocławia. Od połowy lat 90-tych, czyli od samego początku kształtowania się w Polsce branży deweloperskiej, realizuje jako deweloper projekty mieszkaniowe i biurowe.

Projekty mieszkaniowe. Główna działalność Grupy polega na planowaniu, projektowaniu i realizacji całych osiedli mieszkaniowych, z położeniem szczególnego nacisku na staranny dobór lokalizacji i przemyślane rozplanowanie przestrzenne. Część oferty mieszkaniowej składa się z pojedynczych budynków lub zespołów kilku mniejszych budynków. Kompleksy mieszkaniowe realizowane są głównie w ramach niskiej zabudowy otoczonej odpowiednio zaaranżowaną zielenią. Oferowane klientom mieszkania charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją, funkcjonalnością, dobrą jakością, i starannym zagospodSwojąarowaniem terenu.

Projekty biurowe. Aktywność Grupy Archicom na rynku komercyjnym (biurowym) również koncentruje się na Wrocławiu.

Grupa Emitenta zrealizowała ponad  150 obiektów, w tym: budynki mieszkalne, banki, hotele, biurowce. Swoją pozycję rynkową Grupa Emitenta zawdzięcza dobremu rozeznaniu potrzeb klientów oraz umiejętności ich zaspokajania poprzez oryginalne projekty architektoniczne i aranżacje, optymalizację rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych, kreatywność i profesjonalizm.

(Źródło: Prospekt emisyjny)

Harmonogram oferty

 • 1.03.2016 r. - Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
 • 2 - 9.03.2016 r. - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • do 11.03.2016 r. - Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
 • do 16.03.2016 r. - Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW.

Informacje o ofercie 

 • Minimalna wielkość zapisu: 50 Akcji Oferowanych
 • Maksymalna wielkość zapisu: 4.655.626 Akcji Oferowanych
 • Cena Maksymalna została określona na 20,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny

Zapisy na akcje oferowane ARCHICOM S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
  • poprzez serwis internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
  • poprzez serwis mobilny CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA 
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).      

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do 20 rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Archicom S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt Emisyjny"), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.archicom.pl), (ii)  Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)