Zapisy na akcje Alumetal S.A.

 W dniach  25 czerwca – 3 lipca 2014 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje spółki Alumetal S.A.

 Informacje o Spółce

Alumetal S.A. jest jednym z największych w Europie producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych:

- atrakcyjny model biznesowy w segmencie recyklingu złomu aluminiowego odzwierciedlony w rosnącej sprzedaży i zyskach;

- przewaga kosztowa nad konkurentami z Europy Zachodniej;

- ekspozycja na rosnący w regionie CEE rynek motoryzacyjny (ponad 90% przychodów Spółki);

- stała polityka dywidendowa (ok. 50% skonsolidowanego zysku netto).

 

Zapoznaj się z:

 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, którzy w dniach 25 czerwca - 3 lipca 2014 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Alumetal S.A. w ramach oferty publicznej. Sprawdź szczegóły w komunikacie.

 Zapis na akcje Alumetal S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

 Kalendarium oferty publicznej:

  • 23 czerwca 2014 - Publikacja Prospektu
  • 25 czerwca - 3 lipca - Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane
  • 10 lipca 2014 - Przydział Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych
  • 17 lipca 2014 - Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Oferującym jest UniCredit CAIB Polska S.A.

 Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje spółki Alumetal S.A.
  • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
  • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
  • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 17 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.alumetal.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)