Zapisy na akcje oferowane spółki AAT HOLDING S.A.

W dniach 10-21 września 2015 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki AAT HOLDING S.A.

Informacje podstawowe o spółce AAT HOLDING S.A.

Grupa prowadzi działalność na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń, będąc dostawcą rozwiązań własnych i produkowanych przez inne podmioty. Grupa jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych, jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia, wytwarzanych przez renomowanych producentów oświatowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania w każdym z czterech podstawowych segmentów tego rynku. Według danych PMR w 2014 roku udział rynkowy Grupy w Polsce mierzony pod względem wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16%, co plasuje Grupę na pozycji lidera.
Źródło: Prospekt Emisyjny Spółki AAT HOLDING S.A.

Harmonogram oferty:

 • 9 września 2015 r. - publikacja Prospektu emisyjnego oraz Aneksu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej 
 • 10-21 września 2015 r. (ostatniego dnia do godz. 17.00) - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • nie później niż 22 września 2015 r. - ustalenie i publikacja informacji o Ostatecznej Cenie i liczbie Akcji Oferowanych, w tym ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym grupom inwestorów
 • 25 września 2015 r. - przydział Akcji Oferowanych na GPW
 • około 5 października 2015 r. - debiut Akcji na GPW

Informacje o ofercie: 

 • Minimalna wielkość zapisu: 10 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalna wielkość zapisu: 359.630 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna została określona na 30,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
 • Oferujący: Pekao Investment Banking S.A.
 • Czat z Prezesem spółki AAT HOLDING S.A. odbędzie się 16 września 2015 r., o godz. 13:00 - link.

Zapisy na akcje oferowane AAT HOLDING S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 10-21 września  2015 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki AAT HOLDING S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie 67/2015).  

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki AAT HOLDING S.A. („Spółka"). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), który w dniu 4 września 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, publicznej ofercie jej akcji w Polsce oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW („Oferta"). W dniu 9 września 2015 roku Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.aat.pl/). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)