Zapisy na obligacje Ghelamco

W dniach 26 listopada - 19 grudnia 2014 roku, do godz. 15:00 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych na obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Informacje podstawowe o Grupie Ghelamco:

Grupa Ghelamco została założona w 1985 r. w Belgii, jest wiodącym europejskim inwestorem i deweloperem branży nieruchomości, działającym w segmencie nieruchomości biurowych, mieszkalnych (o podwyższonym standardzie), detalicznych, centrów logistycznych i magazynowych oraz projektów wypoczynkowych. Ghelamco odniosło sukces na rynku belgijskim, holenderskim, francuskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim.


Działalność Ghelamco w Polsce:

W Polsce Grupa Ghelamco jest obecna od 23 lat, działając poprzez spółki celowe znajdujące się od 2007 roku w całkowitym posiadaniu cypryjskiej spółki holdingowej Granbero Holdings Limited (jako spółka prawa cypryjskiego wraz ze wszystkimi jej polskimi podmiotami zależnymi reprezentuje działalność Grupy Ghelamco w Polsce w ramach holdingu inwestycyjno-deweloperskiego). Model biznesowy Ghelamco na dzień dzisiejszy nie uwzględnia utrzymania wytworzonych aktywów w portfelu. Oferta Ghelamco jest zróżnicowana: oprócz biurowców klasy „A" obejmuje projekty mieszkaniowe o wysokiej jakości. Spółka dodatkowo dywersyfikuje działalność wchodząc do sektora detalicznego.

Rezultatem wieloletniego doświadczenia na polskim rynku jest oddanie do użytku projektów o łącznej powierzchni 500.000 m2. Ponadto Spółka  planuje oddać do użytku ponad 300 tys. m2 nowoczesnych inwestycji na przestrzeni kolejnych 4-5 lat.

Kluczowym elementem strategii inwestycyjnej Ghelamco jest tworzenie projektów zapewniających efektywne i komfortowe powierzchnie do pracy przy jednoczesnym kreowaniu przestrzeni wartościowej dla miasta i przyjaznej jego mieszkańcom. Uznaniem dokonań firmy jest szereg zdobytych nagród m.in. siedmiokrotny tytuł Dewelopera roku w Polsce.

Ghelamco jest największym działającym w Polsce deweloperem pod względem liczby biurowców oddanych do użytkowania i zajmuje 3 miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej wg. rankingu przeprowadzonego i opublikowanego w marcu 2010 r. przez CIJ (Construction and Investment Journal) - „50 najlepszych deweloperów inwestycji biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2000-2010".

Kalendarium i najważniejsze elementy oferty publicznej:

Planowana data subskrypcji:                  26 listopada - 19 grudnia 2014 roku (do godz. 15:00)

Planowana data emisji:                             23 grudnia 2014 roku

Data wykupu:                                               16 czerwca 2019 roku

Oprocentowanie:                                         Zmienne WIBOR6M + 3,5%

Zabezpieczenie:                                           Poręczenie wystawione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol

Zapis na obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o. możesz złożyć w CDM Pekao:

Zapoznaj się z:

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

  • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
  • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
  • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym i reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego (z ewentualnymi aneksami) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny bezpłatnie w siedzibie Ghelamco Invest Sp. z o.o. oraz pod adresem http://ghelamco.com/site/w/investor-relations-poland/1/index.html.

Przedstawione informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług. Realizacja usług przez CDM Pekao S.A. związana jest z ryzykiem inwestycyjnym szczegółowo określonym na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)