Informacja o cenie ofertowej oraz o ostatecznej liczbie akcji oferowanych Allegro.eu

29 września 2020 r. spółka Allegro.eu na stronie internetowej www.allegro.eu/ipo informację o cenie akcji oferowanych - 43.00 zł (jest to także  cena ofertowa dla inwestorów detalicznych, czyli dla Państwa) oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych.

W związku z tą informacją,  mają Państwo prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu a  tym samym do jego wycofania. W tym celu powinni Państwo złożyć odpowiednie oświadczenie.

Jest to zgodne z postanowieniami Prospektu mówiącymi o tym, że inwestorom detalicznym, którzy złożyli zapisy przed ogłoszeniem ceny ofertowej dla inwestorów detalicznych lub ostatecznej liczby akcji oferowanych przysługuje prawo do wycofania złożonych zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na Formularzu odstąpienia.

Jeśli zdecydują się Państwo wycofać zapisy, mogą to Państwo zrobić do 01.10.2020 r., czyli do dwóch dni roboczych po publikacji informacji, w jeden z 3 poniższych sposobów:

  • osobiście w Punkcie Usług Maklerskich,
  • telefonicznie
    • +48 (22) 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata według cennika operatora)
    • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
  • pocztą wewnętrzną w Systemie CDM24.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w PUM.

Załączniki

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)