Informacja o cenie oraz o liczbie Akcji Oferowanych Mo-Bruk S.A.

24 listopada 2020 r. spółka Mo-Bruk S.A. na stronie internetowej www.mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna opublikowała informację o cenie akcji oferowanych - 200.00 zł oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych - 1.405.154 akcji.

W związku z tą informacją,  mają Państwo prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu a  tym samym do jego wycofania. W tym celu powinni Państwo złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie w Punkcie Usług Maklerskich.

Jest to zgodne z postanowieniami Prospektu mówiącymi o tym, że inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o: (i) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na Formularzu odstąpienia.

Jeśli zdecydują się Państwo wycofać zapisy, mogą to Państwo zrobić tylko osobiście w Punkcie Usług Maklerskich, do 26.11.2020 r., czyli w terminie do dwóch dni roboczych po publikacji informacji.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w PUM.

Załączniki

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)