Wyciągi kwartalne w CDM Pekao S.A.


W związku z wprowadzeniem przez pakiet regulacyjny MiFID II nowych obowiązków informacyjnych, firmy inwestycyjne (w tym CDM Pekao S.A.), zobowiązane są do przekazywania Klientom wyciągów kwartalnych.

Od 2018 roku, obok dotychczas przesłanego wyciągu rocznego, przekazywane są również wyciągi kwartalne. Zawierają one zestawienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych zapisanych na rachunku inwestycyjnym w CDM Pekao S.A.

Wszystkich Klientów, którzy korzystają z systemu CDMInternet zachęcamy do pobrania wyciągów w wersji elektronicznej.

Klienci, którzy nie korzystają z  kanałów zdalnych lub wybrali formę  otrzymywania powiadomień i raportów drogą pocztową, otrzymają  wyciągi w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny.
Wyciągi będą także dostępne do odbioru w Punktach Obsługi Klientów.

 Jak pobrać wyciąg w wersji elektronicznej?

Po zalogowaniu do systemu CDMInternet należy wybrać:

1.  "Rachunek papierów"

krok 1 pobierz wyciag

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Wyciągi i potwierdzenia" 

krok 2 pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zaznaczyć wybrany okres "Wybierz okres, za który chcesz wyświetlić wyciąg"

 

W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią TeleCDM w dni robocze w godz. 10.00-18.00 pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub
  • +48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

 

Dane kontaktowe

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych osobowych oraz danych kontaktowych takich jak adresy, numery telefonów, dokument tożsamosci. Podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwi nam sprawne komunikowanie najważniejszych zmian, a Państwu dostęp do kluczowych informacji. 

 

 

Zaktualizuj swoje dane

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)