Klauzule informacyjne Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Klauzula informacyjna - dane osobowe Klientów

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe Pełnomocników i Reprezentantów

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe Pracowników Kontrahentów

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe osób dzwoniących na infolinię TeleCDM

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe przetwarzane na potrzeby kontaktu z potencjalnymi Klientami

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe przetwarzane na potrzeby monitoringu

Więcej

Klauzula informacyjna - dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)